อุด้ง ซุมิ (The fusion of Japanese & Italian) @Nakano

ร้านเล็กๆ หน้าร้านแต่งเป็นลายไม้ญี่ปุ่นโบราณ แต่ข้างในมีทีเด็ดที่เมนูอาหารหลากหลาย และเหล้าญี่ปุ่น ซึ่งสับเปลี […]

Sake Museum and Tasting

Sake Culture Experience in Kobe The Hakutsuru Sake Brewing Company was founded in 1743, in the middle of Japan […]

Katsumoto Yakitori

Yakitori, which you probabry have heard, is served in kanagawa and just superb! why not try? Broiled softly an […]

Barreled Sake Taruzake

Sake that has been kept in a wooden castk. barreled sake. In Japanese culture ,the action of breaking the lid […]