พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ที่เก็บรวบรวมสถาปัตยกรรมโบราณ, เรื่องราวเกี่ยวกั […]

Little Edo Sawara

There is one of must see place in Chiba is called Sawara. History of Sawara begins from Third century. It was […]

Edo Wonderland Nikko Edomura

Have you ever been to Edo Wonderland Amusement Theater? There is still a slice of the Edo Period left for to y […]

Japanese Ryokan EDO SAKURA

The owner who is an architect, is particular about details of hotel design. You can enjoy to feel like as if y […]