ดอกไม้ไฟ ที่ Sumida River

  หน้าร้อนของญี่ปุ่นจะมีช่วงหยุดยาวให้หลบแดดกันครับ และก็จะมีเทศกาลจุดดอกไม้ไฟหลายๆที่ในญีปุ่น และโดยเฉพา […]

Shiba Zakura Festival 2016

Let’s travel to Shiba zakura festival 2016 Where : Fuji Motosuko Resort When : April 16th, 2016 – May 29th, 20 […]

Fireworks Festivals

Summer! Fireworks Festivals Season! Red, yellow, blue, and white—fireworks lighting up the night sky with a bo […]

light up os sakura in Tokyo

Where shall we go ・・・?? ~Cherry Blossom Viwing in the night ~ YOZAKURA in Tokyo People enjoy Yozakura , the il […]

Toshimaen Sakura Festival

Toshimaen is  one of the amusement parks in Tokyo. In spring, it opens this festival when cherry blossoms star […]

Hitachi Seaside Park

Enjoy Flowers! Have you ever heard Hitachi Seaside Park where you will enjoy many kinds of flowers? Hitachi Se […]