พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ที่เก็บรวบรวมสถาปัตยกรรมโบราณ, เรื่องราวเกี่ยวกั […]

ดอกไม้ไฟ ที่ Sumida River

  หน้าร้อนของญี่ปุ่นจะมีช่วงหยุดยาวให้หลบแดดกันครับ และก็จะมีเทศกาลจุดดอกไม้ไฟหลายๆที่ในญีปุ่น และโดยเฉพา […]

Sake Museum and Tasting

Sake Culture Experience in Kobe The Hakutsuru Sake Brewing Company was founded in 1743, in the middle of Japan […]

SAMURAI MUSEUM

When you enter into Japan, why don’t you find out and have an experience about SAMURAI? There is a Samur […]