ดอกไม้ไฟ ที่ Sumida River

  หน้าร้อนของญี่ปุ่นจะมีช่วงหยุดยาวให้หลบแดดกันครับ และก็จะมีเทศกาลจุดดอกไม้ไฟหลายๆที่ในญีปุ่น และโดยเฉพา […]

light up os sakura in Tokyo

Where shall we go ・・・?? ~Cherry Blossom Viwing in the night ~ YOZAKURA in Tokyo People enjoy Yozakura , the il […]