Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee, a perennial member of the Thai fashion scene, she has made her career as a fashion model, make-up artist, actress, and these days, as a personality in television reality and talk shows.

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

She started her career in entertainment industry in year 1982, with her height and her signature bob and red lips, she is a head turner in her designer outfits and is a familiar face on and off the screen.

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Also, she had been a commentator in several famous contest TV program such as, “The Star, a very famous singing contest in Thailand”,

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Here are examples of her latest famous TV programs: Drama Sai Yom See (2017) Channel 8, Drama Chai Mai Ching Ying Tae (2017) One31 Channel, Variety Sam Sab, etc.

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

คุณม้า อรนภา

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

คุณม้า อรนภา กฤษฎี นักแสดง นางแบบ พิธีกร ช่างแต่งหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งของประเทศไทย คุณม้าเข้าสู่วงการบันเทิง เมื่อประมาณ พ.ศ.

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

Ms. Ma, Ornapa Krisadee

2525 จากการได้ถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยสาร และรับงานเดินแบบ ซึ่งตลอดระยะเวลา 30กว่าปีในวงการ คุณม้ามีผลงานให้เห็นอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย นอกจากผลงานทางด้านการแสดง และพิธีกรต่างๆแล้ว คุณม้ายังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรายการประกวดชื่อดังอีกหลายรายการ อาทิเช่น รายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ผลงานที่เป็นที่นิยมของคุณม้าล่าสุด ได้แก่ ละคร ทรายย้อมสี (2560) ช่อง 8ละครชายไม่จริงหญิงแท้ (2560) ช่องวัน และพิธีกรรายการ 3 แซ่บ เป็นต้น